Phú Cát City – Bảng Giá Gốc Từ Chủ Đầu Tư Cập Nhật Mới Nhất

Phú Cát City – Bảng Giá Gốc Từ Chủ Đầu Tư Cập Nhật Mới Nhất

QUY MÔ DỰ ÁN PHÚ CÁT CITY Phú Cát City được quy mô sử dụng đất, quy hoạch chi tiết sử dụng đất và phân bổ các khu chức năng đất xây dựng thực hiện theo đúng Quyết định số 387/QĐ-UBND ngày 25 tháng 2 năm 2008 của UBND huyện Thạch Thất về việc phê…

Xem thêm